Taksonomia - määrittää kestävän liiketoiminnan

 

Taksonomia - kestävyyden mittanauha

Taksonomia on unionin yhteinen kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä, jonka tavoitteena on asettaa yhtenäiset ja vertailukelpoiset kriteerit toimintojen kestävyysvaikutusten mittaamiselle. Taksonomiassa määritetään edellytykset taksonomiakelpoisuudelle ja taksomian mukaisuudelle.
 

Mitä taksonomia tarkoittaa yhtiölle?

1. Yhtiöiden täytyy arvioida toimintojen taksonomiakelpoisuutta ja taksonomian mukaisuutta.

2. Finanssimarkkinatoimijoiden täytyy toteuttaa samaa arviointia lisäksi tuotetasolla.

3. Yhtiöiden on valmistauduttava taksonomian vaatimien tiedottamisvelvoitteiden täyttämiseen.

 

Mitä sustashift voi tarjota?

1. Koulutusta uusista velvoitteista

2. Konsultointia taksonomiakelpoisuuden ja taksonomian mukaisuuden arviointiin

3.  Taksonomian mukaisuuden intergoimista osaksi kestävyysstrategiaa
 

Sääntelyn sisältö

Taksonomiassa määritellään, mitä kestävällä liiketoiminalla tarkoitetaan. Taksonomiakelpoisia ovat ne liitoiminnot, joille on säänntelty arviointikriteerit taksonomiassa. Taksonomian mukaisuus edellyttää kelpoisuuden lisäksi, että toiminto edistää yhtä taksonomian määrittämistä kestävyystavoitteista, eikä tee merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille. Lisäksi on tunnistettava liiketoimintaa koskevat tekniset arviointikriteerit ja arvioida toimintoja niiden perusteella ja vähimmäissuojatoimintojen täyttyminen. 

Tekniset arviointikriteerit on annettu asetuksen ensimmäisessä delegoidussa asetuksessa. Arvioidut toimialat tulevat laajenemaan tulevien delegoitujen asetuksien tuloksena.  Taksonomiassa arviointikriteerinä on yksittäinen liiketoiminto, eikä yhtiön koko toiminta. Näin ollen yhtiön liiketoimintaan voi sisältyä esimerkiksi toimintoja, jotka eivät ole taksonomiakelpoisia ja toimintoja, jotka ovat taksonomian mukaisia. 
 

Keitä velvoitteet koskevat ja milloin?

Velvoitteet koskevat suuria yhtiöitä, mutta soveltumisala laajenee CSRD:n myötä koskemaan kaikkia listayhtiöitä ja suuria listaamattomia yhtiöitä. Kelpoisuutta on täytynyt arvioida vuodesta 2022 lähtien ja mukaisuutta riippuen toimijan luonteesta vuodesta 2023 tai 2024 lähtien. 

Mikäli kaipaat koulutusta sääntelyn velvoitteista tai konsultointia tiedonantovelvoitteiden toteuttamisesta ole rohkeasti yhteydessä:

info@sustashift.com

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.