Kohti CSRD-raportointia


 

Siirtymä kohti CSRD:n mukaista raportointia

Edellytykset

 

CSRD (kestävyysraportointidirektiivi) edellyttää yhtiötä kertomaan vaikutuksista kestävyystekijöihin sekä kestävyystekijöiden vaikutuksista yhtiön tulokseen, asemaan sekä riskeihin ja mahdollisuuksiin. Tiedottaminen on toteutettava käyttäen EFRAG:in standardeissa määritettyä tapaa ja muotoa. Ainoana suomalaisena palveluntarjoajana voimme tarjota neuvontaa ja valmiit työkalut kaksoisolennaisuuden arvioinnin aloittamisesta lopullisen raportin julkaisemiseen asti. 
 

Kaksoisolennaisuuden arviointi ja GAP-analyysi

 

Ensimmäinen vaihe kohti CSRD:n mukaista tiedottamista on ESRS 1 standardin mukaisesti toteutettu kaksoisolennaisuuden arviointi. Tämä määrittää CSRD-raportoinnin sisällön, eli raportoitavat kestävyystekijät. Kaksoisolennaisuuden arvioinnin tuloksen avulla yhtiö voi suorittaa GAP-analyysin, eli kartoittaa erot vanhan ja uuden raportoinnin välillä. Analyysin tuloksena yhtiö erottaa, miltä osin tarvitaan lisää tietoa ja mitä uusia tiedonantovelvoitteita yhtiön aikaisempi tiedottaminen vastaa. 

 

GAP-analyysin aikana kartoitetaan samalla tietojen saatavuutta. Yhtiön täytyy selvittää onko raportointiin vaadittavaa tietoa saatavilla ja mistä dataa voidaan mahdollisesti kerätä. Niiltä osin kun tieto ei ole saatavilla, voidaan käyttää sektorikohtaisia perusteltuja arvioita. Lisäksi yhtiön tulee kartoittaa, minkä tekijöiden osalta lainsäädäntö sallii siirtymäajan. 

Meillä on valmis työkalu GAP-analyysin toteuttamiseen. Tämä sisältää lopullisen raportoinnin sisällön määrittämisen sekä datan saatavuuden arvioinnin. Työkaluun on lisäksi koottu kaikki standardien ja komission esityksen mukaiset siirtymäajat asiakkaalle valmiiksi. Työkalun avulla voidaan helposti kartoittaa erot uuden ja vanhan raportoinnin välillä sekä seurata tarvittavan tiedon keräämistä. 

 

Lopullisen raportoinnin valmistelu

 

Kun yhtiölle on kaksoisolennaisuuden arvioinnin tuloksena selvää, mistä tekijöistä se raportoi, voidaan alkaa valmistella lopullista raportointia.  Raportoinnissa on noudatettava ESRS 1 standardissa määritettyä muotoa. Muodossa on määritetty käytettävät otsikot sekä tarkat paikat kestävyystekijöille näiden otsikoiden alla. 

Tiedonantovelvoitteiden sisältö on määritetty ESRS standardeissa sekä joukossa muuta EU-lainsäädäntöä (taksonomia+CSRD-direktiivi+komission delegoitu asetus). Yhtiön täytyy raportissaan täyttää kaikki relevantin lainsäädännön asettamat edellytykset raportoinnille sekä noudatettava standardissa määritettyä muotoa. 

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.