Artikkeleita ajankohtaisista aiheista


 

Artikkeleita kestävyyssääntelystä

Ajankohtaisia kirjoituksia yhtiöitä koskevista velvoitteista sekä niiden vaikutuksista liiketoimintaan.

CSRD - kestävyysrapotointidirektiivi

Kestävyysraportointidirektiivi tuo suurille yhtiöille paljon uusia tiedotusvelvoitteita jo vuoden 2024 osalta. Direktiivin tarkoituksena on saattaa kestävyystiedot taloudellisten tietojen tasolle varmennuksessa ja vertailukelpoisuudessa. Tiedotus koskee yhtiön toimintojen vaikutusta kestävyystekijöihin ja kestävyystekijöiden vaikutuksia yhtiön toimintoihin.

SFDR - kestävän rahoituksen tiedonantoasetus

SFDR koskee finanssimarkkinatoimijoita ja tuo mukanaan toimija- ja tuotekohtaisia velvoitteita. Asetuksessa määritellään tuotteille luokittelujärjestelmä, jonka avulla yhtiöt voivat erotella tuotteita niiden kestävyysvaikutustusten ja 
-tavoitteiden perusteella. Lisäksi SFDR ja taksonomian yhteinen RTS määrittää koko joukon tiedonantovelvoitteita toimijoille, kuten PAI-indikaattorit.

Taksonomia
 

Taksonomia on unionin yhteinen kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä, jonka tavoitteena on asettaa yhtenäiset ja vertailukelpoiset kriteerit toimintojen kestävyysvaikutusten mittaamiselle. Taksonomiassa määritetään edellytykset taksonomiakelpoisuudelle ja taksomian mukaisuudelle.

Kestävyyssääntelyn sanakirja
 

Kestävyyssääntelyn sanakirjaan on koottuna keskeisimmät sääntelyä koskevat termit sekä niiden määritelmät. Mukana on myös sääntelyn kannalta relevatteja periaatteita ja ohjeita niiden soveltamisesta. Kestävyyttä koskeva kieli saa sääntelyn kautta juridista merkitystä, ja siten on erityisen tärkeää tuntea keskeiset termit ja käyttää niitä oikein yhtiön markkinoinnissa ja tiedottamisessa.  

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.