Missiomme on mahdollistaa laadukas kestävyysraportointi kaikille

Tarjoamme toimivat työkalut ja laadukasta neuvontaa kestävyysraportoinnin toteuttamiseen

Sustashift

 

Sustashift on suomalainen kestävyysraportoinnin neuvonantaja. Tarjoamme valmiita työkaluja ja neuvontaa CSRD:n mukaisen kestävyysraportointiin. Meillä on tarjota asiakkaalle valmiit työkalut automaattiseen kaksinkertaisen olennaisuuden määrittämiseen ja CSRD:n mukaisen raportin rakentamiseen sekä tägäämiseen. Tuotteet ovat ominaisuuksiltaan kattavammat, kun muut markkinoilla tarjolla olevat tuotteet. Lisäksi voimme tarjota neuvontaa ja kirjoitusapua kaksinkertaisen olennaisuuden määrittämiseen ja CSRD-raportin rakentamiseen. Olemme neuvoneet Suomen suurimpia yhtiöitä mm. rahoituksen, petroolitekniikan, eläkevakuuttamisen, telekommunikaation, rakentamisen ja kiertotalouden aloilla. 

 

Yhtiön nimi tulee sanoista sustainable shift, eli kestävä siirtymä. Tarjoamalla työkaluja ja neuvontaa olemme tukemassa siirtymää kohti kestäviä ja vastuullisia liiketoimintamalleja. Ota yhteyttä!

CSRD-raportointi

Tarjoamme markkinoiden ainoan tuotteen, jossa on suoraan koottuna kaikki ESRS-standardien velvoitteet valmiissa mallipohjissa ja joka antaa raportille automaattisesti vaaditut ESEF-tägit ilman manuaalista tietojen ja tägien yhdistämistä. 

 

Tuotteen avulla voit alkaa suoraan kirjoittamaan yhtiön kestävyysraporttia ja tiedot tulevat suoraan oikeassa muodossa ja järjestyksessä. Ohjelma rajaa yhtiökohtaisesti raportin sisällön kaksinkertaisen olennaisuuden tuloksen perusteella. Standardeista on tuotu kaikki velvoiteisiin liittyvät ohjeistukset ja määritelmät valmiiksi. Ohjelma tägää raportin automaattisesti, mikä säästää noin 1500-3000 tuntia työtä, jota kuluisi raportin manuaalisen tägäämiseen. Lisäksi ohjelma muuttaa raportin viranomaisen vaatimaan tiedostomuotoon ja ainoana ratkaisuna maailmassa myös validoi tägit ja tarkistaa automaattisesti mahdolliset virheet. 

 

Ota yhteyttä alla olevasta napista joko sähköpostilla tai soittamalla ja varaa ilmainen esittely. 


 

 

Kaksinkertaisen olennaisuuden arviointi

Tarjoamme asiakkaille valmiin työkalun, jonka avulla asiakas voi toteuttaa CSRD:n mukaisen kaksinkertaisen olennaisuuden arvioinnin. Voimme lisäksi tehdä arvioinnin ''avaimet käteen'' tyylillä valmiiksi asiakkaalle. Osana missiotamme mahdollistaa laadukas kestävyysraportointi kaikille, tarjotaan tuotetta kilpailevia tuotteita edullisemmin. Vain CSRD:n ESRS standardin edellytysten mukaisesti toteutettu kaksinkertaisen olennaisuuden arviointi voi määrittää yhtiön kestävyysraportin sisällön. 

 

Yhtiön tulee kartoittaa sen vaikutus standardissa määritettyihin 82. tekijään sekä näiden tekijöiden vaikutus yhtiön liiketoiminnalle. Olennaisuuden arvioinnissa tulee huomioida vaikutuksen voimakkuus, laajuus, korjattavuus sekä todennäköisyys lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kun arvioidaan tekijän vaikutusta liiketoimintaan, huomioidaan riippuvuus resursseista ja riippuvuus liikesuhteista. Yhtiön tulee lisäksi kartoittaa vaikutuksista syntyvät riskit ja mahdollisuudet. Työkalun avulla yhtiö saa kaikki tulokset automaattisesti ja valmiiksi koostettuna. Työkalun avulla pääset toteuttamaan suoraan kaksinkertaisen olennaisuuden arviointia valmiille pohjille. 

 

Ota yhteyttä alla olevasta napista joko sähköpostilla tai soittamalla ja varaa ilmainen esittely. 

 

 

Artikkeleita kestävyyssääntelystä

Ajankohtaisia kirjoituksia yhtiöitä koskevista velvoitteista sekä niiden vaikutuksista liiketoimintaan.

CSRD - kestävyys-rapotointidirektiivi

Kestävyysraportointidirektiivi tuo suurille yhtiöille paljon uusia tiedotusvelvoitteita jo vuoden 2024 osalta. Direktiivin tarkoituksena on saattaa kestävyystiedot taloudellisien tietojen tasolle varmennuksessa ja vertailukelpoisuudessa. Tiedotus koskee yhtiön toimintojen vaikutusta kestävyystekijöihin ja kestävyystekijöiden vaikutuksia yhtiön toimintoihin.

SFDR - kestävän rahoituksen tiedonantoasetus

SFDR koskee finanssimarkkinatoimijoita ja tuo mukanaan toimija- ja tuotekohtaisia velvoitteita. Asetuksessa määritellään tuotteille luokittelujärjestelmä, jonka avulla yhtiöt voivat erotella tuotteita niiden kestävyysvaikutustusten ja -tavoitteiden perusteella. Lisäksi SFDR ja taksonomian yhteinen RTS määrittää koko joukon tiedonantovelvoitteita toimijoille, kuten PAI-indikaattorit.

Taksonomia
 

Taksonomia on unionin yhteinen kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä, jonka tavoitteena on asettaa yhtenäiset ja vertailukelpoiset kriteerit toimintojen kestävyysvaikutusten mittaamiselle. Taksonomiassa määritetään edellytykset taksonomiakelpoisuudelle ja taksomian mukaisuudelle.

Kestävyyssääntelyn sanakirja
 

Kestävyyssääntelyn sanakirjaan on koottuna keskeisimmät sääntelyä koskevat termit sekä niiden määritelmät. Mukana on myös sääntelyn kannalta relevatteja periaatteita ja ohjeita niiden soveltamisesta. Kestävyyttä koskeva kieli saa sääntelyn kautta juridista merkitystä, ja siten on erityisen tärkeää tuntea keskeiset termit ja käyttää niitä oikein yhtiön markkinoinnissa ja tiedottamisessa.  

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.