Kaksoisolennaisuus


 

Kaksoisolennaisuus

Kaksoisolennaisuus on ensimmäinen vaihe CSRD:n mukaisessa tiedottamisessa

CSRD (kestävyysraportointidirektiivi) edellyttää toteuttamaan ennen raportointia kaksoisolennaisuuden arvioinnin. Arvioinnin toteuttamiselle on määritetty ESRS 1 standardissa nimenomaiset kriteerit, joiden on täytyttävä, jotta arviointi voidaan katsoa toteutetun pätevästi. Tarjoamme ensimmäisenä suomalaisena palveluntarjoajana sääntelyn edellytykset täyttävän valmiin työkalun ja prosessin kaksoisolennaisuuden toteuttamiseen. 
 

Kaksoisolennaisuus

Kaksoisolennaisuus on uusi tapa hahmottaa olennaisia kestävyystekijöitä. Kaksoisolennaisuudessa huomioidaan yhtiön vaikutukset kestävyystekijöihin ja kestävyystekijöiden vaikutukset yhtiöön. Yhtiön tulee arvioida mitkä ovat sen toiminnan olennaiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisille. Lisäksi yhtiön tulee arvioida kestävyystekijöiden, kuten ilmastonmuutoksen, vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Liiketoimintaan kohdistuvien vaikutuksien arvioinnissa painotetaan riippuvuussuhteita - yhtiö kartoittaa onko se riippuvainen raaka-aineista tai liikesuhteista, joihin kestävyystekijöillä on vaikutusta. 
 

Kaksoisolennaisuuden arviointi

Kaksoisolennaisuuden arvioinnille on määritetty nimenomaiset ja täsmälliset kriteerit ESRS 1 standardissa. Standardissa on määritetty 82 kestävyystekijää, jotka on (vähintään) huomioitava arvioinnissa. Arvioitavia kestävyystekijöitä ei siis voi vapaasti valita tai muodostaa ainoastaan sidosryhmäpalautteen perusteella. 

Jokaisen pakollisen kestävyystekijän osalta on huomioitava sekä tapahtuneet että mahdolliset, negatiiviset sekä positiiviset, vaikutukset. Olennaisuuden arvioinnin osana on arvioitava vaikutuksen voimakkuus, laajuus, korjattavuus ja todennäköisyys. Arvioinnissa on huomioitava (vähintään) 27 standardissa määritettyä sidosryhmää.

Yhtiön tulisi kuulla toiminnan kannalta olennaisia sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä ja nämä arvioit on huomioitava kaksoisolennaisuusarvioinnissa. 

Miten voimme auttaa?

Voimme tarjota markkinoiden parhaaseen hintaan arviointityökalut asiakkaalle, jonka avulla yhtiö voi itse tehdä arvioinnin. Voimme myös tehdä koko kaksoisolennaisuuden arvioinnin yhtiölle ''avaimet käteen'' tyylillä, jolloin yhtiö saa tarkastamista vaille valmiin kaksoisolennaisuuden arvioinnin ja dokumentaation kaikkien 82. tekijän osalta. Tarjontaa voidaan joustavasti suhteuttaa asiakkaan tarpeisiin ja käytössä oleviin resursseihin. 

Mikäli aiheeseen liittyen on kysymyksiä tai valmis tuote kiinnostaa ole yhteydessä:

verneri.laakkonen@sustashift.com

 

Yhteystiedot

verneri.laakkonen@sustashift.com

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.