CSRD-raportointiohjelma muuttaa raportin automaattisesti viranomaisen vaatimaan muotoon

Automaattinen ohjelma CSRD-raportin rakentamiseen ja tägäämiseen

Edellytykset

 

CSRD (kestävyysraportointidirektiivi) edellyttää yhtiötä kertomaan vaikutuksista kestävyystekijöihin sekä kestävyystekijöiden vaikutuksista yhtiön tulokseen, asemaan, riskeihin ja mahdollisuuksiin. Tiedottaminen on toteutettava käyttäen CSRD:n ESRS standardeissa määritettyä tapaa ja muotoa. Raportti on julkistettava koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä tarkoittaa, että raportti on tägättävä ESEF-järjestelmän mukaisesti. Näiden edellytysten pohjalta olemme rakentaneet raportoinnin toteuttamiseen työkalun. 
 

CSRD-raportin kirjoittaminen

 

Raportti täytyy laatia ESRS-standardien edellytysten mukaisesti. Työkaluun on koottu helposti täytettäviin mallipohjiin kaikki raportointia koskevat vaatimukset, joten yhtiö voi alkaa kirjoittamaan lopullista raporttia heti kun työkalu on otettu käyttöön. Pohjissa on valmiina oikeat yksiköt, taulukot ja lainsäädännön edellyttämät sanalliset osiot. 

 

Ohjelma muokkaa pohjat automaattisesti vastaamaan kaksinkertaisen olennaisuuden tuloksen mukaisesti yhtiökohtaisia velvoitteita. Tämä tarkoittaa, että mallipohjiin on koottuna valmiiksi vain asiakasta koskevat velvoitteet. 

 

Raportin tägääminen 

 

Kilpailijoiden tuotteissa raportti täytyy tägätä manuaalisesti yhdistämällä jokainen annettu tieto ja sitä vastaava tägi ohjelmistopohjassa. Tämä aikaavievä vaihe jää kokonaan pois meidän työkalussa, sillä se tägää raportin automaattisesti. Tuhansien tuntien sijaan tägäämiseen kuluu noin minuutti. Ohjelma myös validoi tägäyksen. Tämä tapahtuu valvovan viranomaisen kanssa toteutetun integraation avulla, joka mahdollistaa mahdollisten virheiden tarkastamisen ennen raportin kirjaamista. Yhtiö voi korjata tällä tavalla mahdolliset virheet ilman erillistä viranomaiskehotusta. 

 

Tiedostomuoto

 

Raportti täytyy lähettää viranomaiselle koneellisesti luettavassa muodossa. Ohjelma muuttaa raportin automaattisesti viranomaisen muotoon. Ohjelmasta saadaan myös versio, jonka voi julkaista yhtiön nettisivuilla. 

 

Ota yhteyttä!

 

 

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.